Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa

Sprawozdanie Instytutu Lotnictwa w Warszawie z Prób Kontrolnych Samolotu Piper Cub SP - AFY na pływakach.